หน้าหลัก >> ACLOnline

ACLOnline
แบบทดสอบ Pre-test E-Learning ACL online
กรุณาทำแบบทดสอบก่อนเรียน E-Learning
โปรแกรม ACL- บทที่ 1 บทนำ โปรแกรม ACL คืออะไร?
มาทำความรู้จักโปรแกรม ACL / การใช้คำสั่งและฟังชั่นโปรแกรม ACL / คำสั่งในการจัดการแฟ้มโครงสร้าง / คำสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน / คำสั่งในการสร้างแฟ้มข้อมูล / คำสั่งในการเลือกตัวอย่าง
โปรแกรม ACL- บทที่ 2 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยตรวจสอบ
การติดตั้ง ACL Version 9 / นำข้อมูลเข้าสู่แฟ้มโครงการ / การเปลี่ยน Font / การนำเข้าตารางใหม่ / การย้ายคอลัมน์ / การเพิ่มคอลัมน์ / การเรียงข้อมูล / การกรองข้อมูล / การลบคอลัมน์ /
โปรแกรม ACL- บทที่ 3 การใช้คำสั่งที่ใช้ประมวลผลในโปรแกรม ACL
คำสั่ง COUNT / คำสั่ง TOTAL / คำสั่ง STATISTIC / คำสั่ง STRATIFY / คำสั่ง PROFILE / คำสั่ง CLASSIFY / คำสั่ง AGE / คำสั่ง SUMMARIZE / คำสั่ง GAPS / คำสั่ง DUPLICATES
โปรแกรม ACL- บทที่ 4 คำสั่งในการสร้างแฟ้มข้อมูล
คำสั่งในการสร้างแฟ้มข้อมูล / คำสั่ง EXTRACT / คำสั่ง EXPORT / คำสั่ง JOIN / คำสั่ง MARGE
โปรแกรม ACL- บทที่ 5 คำสั่งในการเลือกตัวอย่าง
คำสั่ง SAMPLING
แบบทดสอบ Post-test E-Learning ACL Online
กรุณาทำแบบทดสอบ Post - test E-Learning ACL Online หลังเรียนE -Learning ครบทุกบทแล้ว

หน้า : [1]